Odprawy celne

Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług związanych z dokonywaniem odpraw celnych we wszystkich oddziałach celnych w Polsce

Nasza oferta obejmuje:

  • Kompleksową organizację odpraw celnych w imporcie i eksporcie we wszystkich procedurach celnych
  • Odprawy celne przesyłek pocztowych
  • Odprawy przesyłek handlowych w bagażu podróżnego
  • Legalizację świadectw pochodzenie towarów, świadectw przewozowych EUR.1, A.TR.
  • Wypełnianie dokumentów Karnet TIR, ATA, CMR,
  • Reprezentowanie firm przed organami celnymi
  • Przygotowywanie i składanie w imieniu klienta wniosków do Urzędu Celnego
  • Doradztwo w sprawach celnych
  • Składanie wniosków o nadanie numeru EORI;

Wszystkie czynności wchodzące w zakres naszej działalności objęte są ochroną danych klienta.

 

kobieta na lotnisku